Reklame

TV-reklame

Vi lager reklamer og videoinnhold for våre kunders merkevarer. Vårt produksjonsteam håndterer alle aspekter av reklamer og annet videoinnhold internt – fra produsenter og regissører, til redaktører og filmdesignere. Ja, vi ansetter alle slags guruer som vet hvordan for å trykke på de riktige knappene!

Avhengig av prosjektets art, samarbeider vi også med et nettverk av spesialregissører og filmskapere, for å lage innhold som er nøyaktig og relaterbart for enhver merkevare og dens historie. 

Radioreklame

Vi lager også radioreklamer! Vi finner den riktige stemmen og tonen for å formidle budskap, og skaper en verden av lyd og lydeffekter for å sette den riktige atmosfæren. Innspillinger og lydproduksjon gjøres av de beste i bransjen, for vi gjør ingen unntak når det kommer til lyd. Vår kvalitetsstandard må oppfylles for å få et tydelig budskap frem til publikum.

Trykkannonser

Trykkannonser opprettes for publisering i aviser og magasiner. Vi lager også annet trykket reklamemateriell: for eksempel brosjyrer og direktereklame. Hvis det endelige resultatet går på trykk, kan vi kalle det en trykket annonse.

Å lage design og layout for trykkannonser er en grundig oppgave ettersom digital trykkteknologi ikke har endret seg så mye gjennom årene. Også for trykkannonser har vi erfarne ansatte som er godt kjent med trykk fra gammelt av, og de av oss som husker fargesirklene på avissidene som en spillgåte 

Nettannonser

Nettannonser, digitale annonser, visningsannonser og nettbannere for alle typer digital mediepublisering, både for søkemotormarkedsføring og sosiale medier fikser vi selvsagt!

Vi er et ledende byrå når det gjelder nettannonsering, noe PiparENGINE bidrar oss stort med. Online annonser er drevet av resultater, og vi setter de nødvendige indikatorene for resultatene man ønsker å oppnå. 

Annonseportefølje

Se vår portefølje for annonsering vi har produsert på vegne av våre kunder: