Public Relations

PR har blitt beskrevet som en profesjonell opprettholdelse av et offentlig image, og benyttes for å nå enda bredere ut enn tradisjonelle annonsekampanjer.

Verktøyene som benyttes er mangfoldige, men første steg er å sette seg i posisjon og gjøre seg tilgjengelig for intervjuer, nå ut med pressemeldinger og artikler, og ha en effektiv distribusjonsplan som bygger opp under bedriftens forretningsmål. Vi har innsikt i effektivt PR-arbeid, content marketing og ikke minst det å bygge relasjoner inn i mot medier og skaffe god digital synlighet.

Å lansere et produkt, en bedrift, event eller det å administrere hele bedriftens omdømme har blitt en kritisk faktor for å lykkes med en helhetlig satsing på markedsføring og kommunikasjon. Å skape og sikre den nødvendige begeistringen og mediedekningen krever god oversikt, erfaring og organisering. Profesjonell PR krever en klar og god strategi hvor budskapet om merkevaren må være tydelig og konsistent, og at man klarer å skape en nysgjerrighet rundt budskapet.

Riktig budskap, riktige kanaler til rett tid.

Vi deler gjerne vår innsikt i hvordan man kan lykkes bedre med sin satsing på PR. Vi har vår styrke i PR og det å skape synlighet, oppmerksomhet og effektiv distribusjon. Dette er en langsiktig prosess, og ikke bare et verktøy som skal tas frem i krisesituasjoner.