Disruption®

TBWA’s strategiske verktøy hos 275 byråer

For å kunne skille seg ut i et marked preget av hard konkurranse handler det om å ta plass, og beholde plassen man har fortjent seg. Dette krever at man ligger i forkant med en strategimetode som stikker seg ut, og bidrar til forbedring i merkevaren.

Derfor er Disruption® vår strategiske metode. Dette er en metode vi i nettverket vårt tror på fordi den gjennom flere tiår i markedet fremdeles står som en sikker metode, og vi ser resultater av den. Hos de største byråene i nettverket vårt har den blant annet bidratt til treffsikre resultater hos kunder som Apple, Adidas, Nissan, PlayStation og Airbnb for å nevne noen.

Disruption® gir oss muligheten til å bryte med konvensjoner og tradisjoner som oppstår som hindringer heller enn fremgang. Derfor definerer vi mulighetene og markedsområdene som finnes, og legger sammen med kunden en ny og klar visjon for veien fremover.

Disruption® er vårt DNA.