Branding

Branding er prosessen med å skape den positive oppfatningen av en merkevare og plassere den i markedet, definere grunnlaget og skape kjennetegn ved alt markedsføringsmateriell. Vi forankrer merkevarebyggingen i strategien med vårt verktøy for strategisk ledelse, Disruption®.

Når strategien er kartlagt retter vi oppmerksomheten mot merkevareprosessen. Merket trenger en bestemt visuell identitet; logoen. Men, branding involverer også elementer som misjonserklæring, og et tema eller en merkevarehistorie for å få frem budskapet. Vi ønsker at målgruppen skal ha en følelse for merkevaren, og motta et konsistent budskap fra og om merkevaren i markedskommunikasjonen.

Vi jobber tett med våre kunder og deres merkevarer for å definere deres kjerne, og for å kunne kommunisere ønsket budskap til målgruppen i annonseringen vi skal lage.

Rebranding

Rebranding er prosessen med å ta en merkevare tilbake til tegnebrettet. Rebranding innebærer vanligvis en endring i den visuelle identiteten, markedsføringsstrategien som har til hensikt å endre tankene til kunder, investorer og andre interessenter. Det som har fungert i den nåværende markedsføringsstrategien vil hjelpe oss med å gjøre endringer som vil føre til forbedring. 

Branding portfolio

Vi har jobbet med branding og rebranding med flere kunder. Se en demo av arbeidet vårt i portfolio-delen: